درباره ما

ترموکوپل

رایج‌ترین ابزار اندازه‌گیری الکتریکی دما در صنعت ترموکوپل است. اساس کار آن بر خواص فیزیکی دو سیم از جنس متفاوت بوده که بر اثر قرار گرفتن یک سر متصل‌شده آنها در دمای بالاتر ، جریانی از سیم گذشته و باعث ایجاد اختلاف پتانسیل (برحسب میلی‌ولت) می‌گردد.

ترموکوپل با استفاده از این اختلاف ولتاژ می‌تواند دمای محل مورد نظر کوره یا مذاب را تعیین کند. ترموکوپل‌ها بر اساس نوع سیم ها و شرایط کاربرد تقسیم‌بندی می‌شوند و سه نوع پر مصرف آن‌ها در کوره‌ها به شرح زیر می‌باشند:

  1. ترموکوبل K:

بیشترین مصرف را در صنعت دارد و از دو سیم کرومل (نیکل + کروم) و آلومل (نیکل + آلومینیوم) تشکیل شده است و تا دمای ۱۱۵۰ درجه را نمایش میدهد.

  1. ترموکوپل S:

برای تعیین دمای مذاب در حالت تماسی استفاده می شود و از دو سیم پلاتین و پلاتین + ۱۳% رودیم تشکیل شده و در دمای بالا  ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ درجه کاربرد دارد.

  1. ترموکوپل B:

این ترموکوپل بالاترین نقطه ذوب مقاومت و دوام را دارد که از دو سیم پلاتین + ۳۰% رودیم و پلاتین + ۶% رودیم تشکیل شده و در دمای تا ۱۷۰۰ درجه کاربرد دارد و بهترین نوع برای تعیین دمای مذاب فولاد است.

عبارت مورد نظر خود را بنویسید.